Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

8807 0fbd 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
tomasz-m
1466 1d56 500

Brittny Ward

Reposted fromNSFWorld NSFWorld
7519 2c1f
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
tomasz-m
7916 2da8
tomasz-m
7893 5211
Reposted bykhabarakh khabarakh

May 19 2015

tomasz-m
To jednak kiedyś każdego dosięgnie Zjawi się u nas, was też dogoni Ta chwila, gdy w nagłej samotności Człowiek swą głowę chce zważyć na dłoni
A wiernie milczą- ziemia i bory To wszystko ciebie wśród ciszy wspomina I ty w tej ciszy nie wiesz od tej pory Czy jesteś- czy byłaś
— gałęzie samotnie rosnących drzew zawsze są krótsze od strony północnej.
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev viacorvax corvax
0049 52e3 500
Reposted fromcosmonauticall cosmonauticall
tomasz-m
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromroxanne roxanne viaPicki91 Picki91
tomasz-m
4801 f170
Reposted fromritto ritto viaesewan esewan
tomasz-m

Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.

— Henning Mankell
Reposted fromMissMurder MissMurder viaesewan esewan
7563 f5a1
Reposted fromklauudus69 klauudus69 viaesewan esewan

April 27 2015

tomasz-m
2510 51e5 500

April 25 2015

tomasz-m

Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.

— Henning Mankell
Reposted fromMissMurder MissMurder viaesewan esewan
tomasz-m
8101 79d6 500
Reposted bypervking pervking

April 13 2015

tomasz-m
4995 f0dc 500

April 06 2015

tomasz-m
0822 d19f 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaesewan esewan

April 01 2015

tomasz-m
5873 8cb3

March 31 2015

tomasz-m
tomasz-m
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viamadda madda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...